Verklaring over informatieplicht

(Privacy beleid)

 
De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke voorschriften (DSGVO, TKG 2003). In dit privacybeleid informeren we u over de belangrijkste aspecten van gegevensverwerking op onze website.

Contact opnemen

Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of per e-mail, worden uw gegevens opgeslagen om het verzoek te verwerken en voor het geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet met derden delen zonder uw toestemming.

Gegevensopslag

Wij wijzen erop dat met het oog op eenvoudiger winkelen en latere opdracht verwerking door de webwinkel in het kader van cookies, de IP-gegevens van de eigenaar van de verbinding worden opgeslagen, evenals de naam, het adres, het e-mailadres en telefoonnummer van de koper.

Bovendien worden voor het doel van de overeenkomst ook de volgende gegevens bij ons opgeslagen: Verzendadres (en) en bijkomend voor zakelijke klanten: BTW-identificatienummer, bedrijfsnaam en naam van de contactpersoon. De door u verstrekte gegevens zijn nodig om de opdracht uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren. Zonder deze gegevens kunnen we geen overeenkomst met u afsluiten. Een overdracht van gegevens aan derden vindt niet plaats, met uitzondering van de overdracht aan:

  • de creditcardgegevens naar de verwerkende bank / betalingsdienstaanbieder om de aankoopprijs te debiteren. Deze gegevens worden gecodeerd verzonden en niet door ons opgeslagen.
  • aan het transportbedrijf / rederij in opdracht van ons voor de levering van de goederen evenals
  • aan onze belastingadviseur om aan onze belastingverplichtingen te voldoen.


In het geval van een koopovereenkomst worden alle gegevens uit de overeenkomst opgeslagen tot het verstrijken van de periode van belastingbehoud (7 jaar).

De gegevens: naam, adres, gekochte goederen en de aankoopdatum worden ook opgeslagen tot het einde van de productaansprakelijkheid. Gegevensverwerking vindt plaats op basis van de Oostenrijkse wettelijke bepalingen van § 96 (3) TKG en artikel 6 par. 1 lid a (toestemming) en / of lid b (noodzakelijk voor de uitvoering van het contract) van de AVG.

Als u een account aanmaakt, worden uw accountgegevens opgeslagen totdat u besluit het account te sluiten. Om uw account te sluiten, stuur ons een bericht.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen met behulp van de browser. Ze doen geen kwaad.

Wij gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

Als u dit niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over het instellen van cookies en dat u dit alleen in individuele gevallen toestaat.

Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Web analytics

Onze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics en Hotjar. Voor dit doel worden cookies gebruikt die een analyse van het gebruik van de website door uw gebruikers mogelijk maken. De daardoor gegenereerde informatie wordt verzonden naar de server van de provider en daar geanonimiseerd opgeslagen.

U kunt dit voorkomen door uw browser zo in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen.

We hebben een overeenkomst voor gegevensverwerking afgesloten met de provider.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de Oostenrijkse wettelijke voorschriften van de § 96 Abs 3 TKG evenals de art 6 Abs 1 a) (toestemming) en / of f (legitiem belang) van de DSGVO.

Onze zorg in de zin van de DSGVO (legitiem belang) is de verbetering van ons aanbod en onze website. Omdat de privacy van onze gebruikers belangrijk voor ons is, worden de gebruikersgegevens gepseudonimiseerd.

Nieuwsbrief

U heeft de mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrief via onze website. Hiervoor hebben we uw e-mailadres en uw verklaring nodig dat u akkoord gaat met het abonnement op de nieuwsbrief.

Om u van gerichte informatie te voorzien, verzamelen en verwerken we ook vrijwillig informatie over interessegebieden, geboortedatum en postcode.

Zodra u zich op de nieuwsbrief hebt geabonneerd, sturen we u een bevestigingsmail met een link om de registratie te bevestigen.

U kunt het abonnement op de nieuwsbrief op elk moment annuleren. Stuur uw annulering naar het volgende e-mailadres: sales@carmodelz.com. We zullen uw gegevensvoor de nieuwsbrief dan onmiddellijk verwijderen.

Uw rechten

In principe hebt u het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, dataportabiliteit, intrekking en oppositie. Als u meent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of als uw gegevensbescherming op een andere manier is geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de autoriteit voor gegevensbescherming.

U kunt ons bereiken onder de volgende contactgegevens:

Telefoon: +43 664 5268253

E-mail: sales@carmodelz.com

Post: Carmodelz, Oberkolbnitz 42, 9815 Kolbnitz, Oostenrijk